Oferta educațională 2018 - 2019

Învățământ gimnazial

 • Clasa a V -a - 1 clasă

Învățământ liceal de zi

Economic

 • Tehnician în activități economice - 1 clasă

Turism și alimentație

 • Tehnician în gastronomie - 1 clasă

Învățământ liceal seral

Clasa a IX-a

 • Tehnician în gastronomie - 1 clasă

Clasa a XI-a

 • Tehnician în industria alimentară - 1 clasă

Clasa a XI-a

 • Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - 1 clasă

Învățământ profesional cu durata de 3 ani (clasa a IX-a)

Industrie alimentară

 • Preparator produse din carne și pește (DUAL) - 1 clasă

Electric

 • Electrician exploatare joasă tensiune (DUAL) - 1 clasă

Turism și alimentație

 • Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație - 1 clasă

Chimie industrială

 • Operator în fabricarea și prelucrarea polimerilor - 1 clasă

Fabricarea produselor din lemn

 • Tâmplar universal - 1 clasă

Mecanică

 • Operator la mașini cu comandă numerică - 1 clasă

Învățământ postliceal

Electronică automatizări

 • Tehnician electronist echipamente de automatizare - 1 clasă

Industrie alimentară

 • Tehnician controlul calității produselor agroalimentare - 1 clasă
x
Acest site foloseste cookie-uri pentru determinarea numărului de utilizatori. Detalii. Este în regulă!