Dotări

Sala de sport

O sală de sport modernă nu numai pentru orele obișnuite de educație fizică și sport, dar și pentru deja consacratele competiții de skandenberg, tenis de masă, volei etc.

Sală de clasă

Fără excepție, sălile de clasă sunt renovate asigurând atât elevilor cât și profesorilor un mediu propice predării și învățării.

Laborator de informatică

Laboratoarele de informatică, dotate cu PC-uri și echipamente de proiecție, răspund necesității integrării elevilor într-o societate profund tehnologizată.


CDI

Cu siguranță cel mai cochet spațiu al școlii, Centrul de Informare și Documentare este mai mult decât o bibliotecă școlară, este locul în care se desfășoară constant activități precum cenacluri, proiecții de film, ateliere de lucru sau proiecte.

Sala festivă

În mod frecvent, sala festivă a Colegiului Tehnic "Simion Mehedinți" a fost gazda a numeroase festivități, întruniri, prezentări sau proiecții de film.

Laborator industrie alimentară

Un laborator modern, finalizat recent, dotat cu toată aparatura necesară dobândirii competențelor specifice profilului.


Cameră cămin

Elevii cazați în căminul școlii beneficiază de condiții excelente. În timpul vacanțelor, oferta de cazare a Colegiului se adresează atât elevilor, profesorilor, studenților cât și turiștilor obișnuiți.

Laborator electronică și electrotehnică

Tainele meseriei de electrician sau tehnician electronist se pot deprinde în acest laborator nou și modern.

Teren de sport

Adiacent sălii de sport, terenul de sport oferă alternativa desfășurării în aer liber a orelor de sport și a diverselor competiții.


Principalele resurse materiale ale Colegiului

Nr. crt. Dotarea Total
1. Corpuri de clădire 3
2. Săli de clasă 21
3. Laboratoare de informatică 3
4. Laborator de chimie 1
5. Laborator de industrie alimentară 1
6. Laborator de alimentație publică 1
7. Cabinete 12
8. Atelier de electronică 1
9. Atelier de tâmplărie 1
10. Atelier de mecanică 1
11. Atelier - sală de mașini 1
12. Centru de Informare și Documentare 1
13. Sală de sport 1
14. Teren de sport 1
15. Grupuri sanitare 14
x
Acest site foloseste cookie-uri pentru determinarea numărului de utilizatori. Detalii. Este în regulă!